شرکت آب و فاضلاب بوشهر
۱۴۰۱ شنبه ۱۹ آذر
اقدامات انجام شده

نگاهی به اقدامات شاخص شرکت آبفا شهری بوشهر در جهت به پویی وضعیت EHSS در سال 96

1- تشکیل کمیته نظارت دفتر محیط زیست بهداشت ایمنی وامور اجتماعی جهت نظارت دقیقتر بر عملکرد مجموعه

2- درج بخش دفتر ایمنی وبهداشت ومحیط زیست در سایت اطلاع رسانی شرکت

3- برگزاری کلاسهای آموزشی و جلسات  آموزشی و جلسات توجیهی جهت مدیران وپرسنل شرکت

4-انجام ممیزیهای دوره ایی و پایش وضعیت پیاده سازی و رعایت استانداردهای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در حوزه های کاری مختلف ودرشهرستانهای تابعه وهمچنین اخذ گزارشهای حوادث بصورت دوره های منظم

5- درج شعارهای ایمنی بر روی وسایط نقلیه ودیوارهای کارگاههای عمرانی

6-برگزاری جلسات کمیته نظارت  حفاظت و ایمنی کار.

 

7-پایش و ارزیابی وضعیت حفاظت و ایمنی کار و اتخاذ تصمیم در جهت رفع موارد مغایر.

 

8-عقد قرارداد بیمهنامه های مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث.

 

9-پیوست و تصریح الزامات HSE پیمانکاران به کلیه قراردادهای فعالیتهای برونسپاری.

 

10-تشویق و تجلیل پرسنلی که در جهت ارتقاء ایمنی و بهداشت کار تلاش نمودهاند.

 

11-پیگیری و الزام در جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران طرف قرارداد وبرگزاری جلسات توجیهی با پرسنل شرکتهای پیمانکاری

 

12-استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب در حین انجام عملیات.

 

13-پیگیری در جهت اخذ گواهینامههای مربوط و شرکت در فرآیند کار سالم.

 

14-روزآمد نمودن روشهای اجرایی، چک لیستها و

 

15-نصب علایم و اجرای نوار اخطار در قسمتهای حفاری شده،خطوط انتقال و توزیع در مسیر تردد.
تاریخ به روز رسانی: 1397/05/08
تعداد بازدید: 3710
Powered by DorsaPortal