تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
لیست مناقصات و مزایدات سال 1399

شماره آگهی

موضوع مناقصه

محل اجرا

مبلغ برآورد

کد سامانه

کد پایگاه

98/36 تجدید

خرید تضمینی آب در بخش کاهش هدررفت آب در شهر های بوشهر و کنگان از طریق نشتیابی و رفع نشت

خرید

سرمایه گذاری

2099001344000004

3,209,650

98/85 تجدید دوم

خرید 4000 دستگاه کنتور نیم اینچ مولتی جت خشک

خرید

19,400,000,000

2099001344000002

3,234,030

99/01

عملیات تکمیلی خرید، بارگیری ، حمل، نصب ،راه اندازی و خط انتقال برق 33 کیلوولت و عملیات تکمیلی ساختمانی و حمل، نصب ،راه اندازی تجهیزات پست های 33 کیلوولت و بهره برداری دوساله خط و پست برق طرح آبرسانی به شهرستان جم  

جم

362,154,839,202

2099001344000001

3,233,955

99/02

اولویت اول عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه های تنگ سدر به شهرستان دشتی

دشتی

97,785,058,327

2099001344000003

3,234,328

99/03

خرید مقاومت راه انداز الکتروموتور(استارتر) تاسیسات آب شرب شبانکاره و کاکی

خرید

12,000,000,000

2099001344000005

3,234,756

99/03 تجدید

خرید مقاومت راه انداز الکتروموتور(استارتر) تاسیسات آب شرب شبانکاره و کاکی

خرید

12,000,000,000

2099001344000016

3,234,756

99/04

خرید تجهیزات گند زدائی جهت پایداری و ارتقای کیفی آب شرب خط انتقال کوثر

خرید

24,970,000,000

2099001344000006

3,236,827

99/04 تجدید

خرید تجهیزات گند زدائی جهت پایداری و ارتقای کیفی آب شرب خط انتقال کوثر

خرید

24,970,000,000

2099001344000017

3,236,827

99/04 تجدید 2

خرید تجهیزات گند زدائی جهت پایداری و ارتقای کیفی آب شرب خط انتقال کوثر

خرید

24,970,000,000

2099001344000035

10,582,015

99/05

خرید لوازم یدکی پمپ جهت پایداری و ارتقای تاسیسات آب شرب شبانکاره و کاکی

خرید

31,648,000,000

2099001344000007

3,236,830

99/06

عملیات اجرایی خط انتقال و سایت مخزن 2000 مترمکعبی و عملیات تکمیلی شبکه توزیع آب شهر دالکی

دشتستان

64,146,177,126

2099001344000008

3,533,337

99/06

اولویت دوم عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه های تنگ سدر به شهرستان دشتی

دشتی

98,135,690,885

2099001344000009

3,533,345

99/06

عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال آب از سد تنگ ارم تا روستای دهرود سفلی (مسیر روستای کمزرد تا چهوک)

دشتستان

33,955,385,184

2099001344000010

3,533,935

99/07

خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی) شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب به روش طرح و ساخت (EPC) شهر عالیشهر

مشاور

9,000,000,000

2099001344000011

6,028,896

99/08

خرید مواد گندزدا

خرید

17,691,393,676

2099001344000012

4,318,588

99/08 تجدید

خرید مواد گندزدا

خرید

17,691,393,676

2099001344000025

7,296,190

99/09

عملیات اجرایی خط انتقال و مخزن هزار متر مکعبی شهر کلمه

دشتستان

45,700,734,240

2099001344000018

5,013,709

99/1

خرید کوپلر و زانوی الکتروفیوژن سایز 75 تا 315 میلیمتر

خرید

7,000,000,000

2099001344000013

5,864,525

99/11

عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای بندررستمی شهرستان تنگستان

تنگستان

49,765,529,701

2099001344000022

5,864,526

99/12

عملیات اجرایی خط انتقال آب مخزن عالی شهر تا مخزن بنه گز شهرستان تنگستان

تنگستان

10,193,928,223

2099001344000019

6,023,999

99/12

عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چهار روستایی فاز دوم شهرستان گناوه

گناوه

16,946,102,230

2099001344000020

6,024,207

99/12

عملیات اجرایی نوسازی شبکه روستاهای نوار ساحلی شهرستان تنگستان

تنگستان

13,266,644,942

2099001344000021

6,024,891

99/12 تجدید

عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چهار روستایی فاز دوم شهرستان گناوه

گناوه

16,946,102,230

2099001344000036

11,187,383

99/13

خدمات نظارت یکپارچه بر اجرای عملیات احداث مخزن 2000 متر مکعبی ، تاسیسات جانبی و خط انتقال آب شهر امام حسن

مشاور

6,057,173,840

2099001344000024

6,028,891

99/14

خرید 30 باب کانکس

خرید

7,050,000,000

2099001344000026

7,302,585

99/14 تجدید

خرید 30 باب کانکس

خرید

7,050,000,000

2099001344000044

15,333,888

99/15

خرید 30 دستگاه پکیج کلرزن محلولی

خرید

6,681,598,590

2099001344000027

7,304,186

99/16

عملیات اجرایی سازه آبگیر و کانال انتقال آب تصفیه خانه آب بوشیگان

بوشیگان

56,243,710,508

2099001344000028

8,065,308

99/16 تجدید

عملیات اجرایی سازه آبگیر و کانال انتقال آب تصفیه خانه آب بوشیگان

بوشیگان

56,243,710,508

2099001344000037

12,575,533

99/17

تامین 35 دستگاه خودرو استیجاری ( بشرح جدول نیاز سنجی ) همراه با راننده جهت استفاده در تمامی شهرستانهای استان بوشهر

استان

18,540,000,000

2099001344000030

8,509,538

99/17 تجدید

تامین 35 دستگاه خودرو استیجاری ( بشرح جدول نیاز سنجی ) همراه با راننده جهت استفاده در تمامی شهرستانهای استان بوشهر

استان

22,629,122,056

2099001344000038

13,311,480

99/18

خرید لوله پلی اتیلن

خرید

51,000,000,000

2099001344000023

8,510,606

99/18 تجدید

خرید لوله پلی اتیلن

خرید

51,000,000,000

2099001344000039

8,510,606

99/19

خرید شیرآلات و اتصالات

خرید

7,559,101,000

2099001344000033

10,181,046

99/19 تجدید

خرید شیرآلات و اتصالات

خرید

7,559,101,000

2099001344000040

10,181,046

99/2

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات شرکت آبفا استان بوشهر

استان

164,078,365,248

2099001344000029

8,686,078

99/21

تامین مالی، طراحی، تهیه و خرید، اجرا، نصب و راه­اندازی و بهره­برداری آب­شیرین­کن مجتمع عسلویه (روستای هاله) به روش BOO با ظرفیت متوسط 5000 مترمکعب در شبانه­روز آب شرب با دوره بهره برداری تجاری 15 ساله

عسلویه

0

2099001344000034

10,329,554

99/22

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی خط انتقال و سایت مخزن 2000 مترمکعبی و عملیات تکمیلی شبکه توزیع آب شهر دالکی

مشاور

5,676,115,380

2099001344000032

14,320,948

99/23

خدمات نظارت یکپارچه بر اجرای عملیات اجرایی خط انتقال و مخزن 1000 متر مکعبی شهر کلمه

مشاور

5,046,459,204

2099001344000031

14,320,115

99/24

عملیات اجرایی ترمیم خط انتقال آب مجتمع نوارساحلی از حدفاصل روستای باشی و بوجیکدان تا مقابل مخزن بندر رستمی شهرستان تنگستان

تنگستان

33,667,924,304

2099001344000041

14,721,119

99/24 تجدید

عملیات اجرایی ترمیم خط انتقال آب مجتمع نوارساحلی از حدفاصل روستای باشی و بوجیکدان تا مقابل مخزن بندر رستمی شهرستان تنگستان

تنگستان

33,667,924,304

2099001344000052

21,444,722

99/25

عملیات اجرایی استاندارد سازی انشعابات روستای گاهی تنگستان و کنارخیمه عسلویه

تنگستان

5,537,704,193

2099001344000042

15,157,348

99/26

طرح اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه G به همراه بخشی از مناطق متفرقه شهر دیلم

دیلم

171,255,320,444

2099001344000045

16,879,268

99/26

طـرح اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ZONE H به همراه بخشی از مناطق متفرقه شهر گناوه

گناوه

225,176,855,112

2099001344000046

16,881,089

99/27

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات شرکت آبفا استان بوشهر

استان

97,043,228,568

2099001344000047

16,882,950

99/28

عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب هلیله-بندرگاه و اصلاح و نوسازی خطوط انتقال آب و نصب تجهیزات مربوطه مسیر نیروگاه اتمی

بوشیگان

59,972,414,140

2099001344000048

18,104,048

99/28 تجدید

عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب هلیله-بندرگاه و اصلاح و نوسازی خطوط انتقال آب و نصب تجهیزات مربوطه مسیر نیروگاه اتمی

بوشیگان

59,972,414,140

2099001344000054

23,671,369

99/29

عملیات اجرایی خط انتقال از ایستگاه پمپاژ تا ابتدای شبکه توزیع آب روستای چاوشی

دشتی

4,507,520,206

2099001344000049

18,866,536

99/29 تجدید

عملیات اجرایی خط انتقال از ایستگاه پمپاژ تا ابتدای شبکه توزیع آب روستای چاوشی

دشتی

4,507,520,206

2099001344000056

25,622,880

99/3

عملیات تهیه (خرید) و اجرای طرح انتقال برق از سایت آب شیرین کن پالایشگاه تا سایت ایستگاه پمپاژ عسلویه

عسلویه

4,633,461,299

2099001344000050

20,076,397

99/30 تجدید

عملیات تهیه (خرید) و اجرای طرح انتقال برق از سایت آب شیرین کن پالایشگاه تا سایت ایستگاه پمپاژ عسلویه

عسلویه

4,633,461,299

2099001344000057

25,622,945

99/31

خدمات نظارت یکپارچه بر اجرای عملیات احداث مخزن 2000 متر مکعبی ، تاسیسات جانبی و خط انتقال آب شهر امام حسن

دیلم

6,775,482,186

2099001344000051

20,076,823

99/32

عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات شبکه شهر بوشهر

بوشهر

12,865,918,905

2099001344000053

21,594,991

99/32 تجدید

عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات شبکه شهر بوشهر

بوشهر

12,865,918,905

2099001344000059

28,586,639

99/32 تجدید دوم

عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات شبکه شهر بوشهر

بوشهر

12,865,918,905

2099001344000066

33,728,249

99/33

عملیات تکمیلی و راه اندازی دیزل ژنراتورهای برق اضطراری تاسیسات شهید ماهینی

بوشهر

5,977,520,506

2099001344000055

24,608,159

99/33 تجدید

عملیات تکمیلی و راه اندازی دیزل ژنراتورهای برق اضطراری تاسیسات شهید ماهینی

بوشهر

5,977,520,506

2099001344000058

27,929,285

99/33 تجدید دوم

عملیات تکمیلی و راه اندازی دیزل ژنراتورهای برق اضطراری تاسیسات شهید ماهینی

بوشهر

5,977,520,506

2099001344000065

33,384,131

99/33 تجدید سوم

عملیات تکمیلی و راه اندازی دیزل ژنراتورهای برق اضطراری تاسیسات شهید ماهینی

بوشهر

5,977,520,506

2099001344000077

40,037,076

99/34

عملیات اجرایی شبکه توزیع آب جزیره فارسی همراه با انشعاب آب

جزیره فارسی

5,832,032,688

2099001344000060

29,392,882

99/35

طرح ترمیم و مرمت نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستای دویره

دویره

13,234,750,962

2099001344000061

29,394,014

99/35 تجدید

طرح ترمیم و مرمت نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستای دویره

دویره

13,234,750,962

2099001344000064

32,787,319

99/36

انجام نصب 15000 فقره انشعاب در سطح استان بوشهر

کل استان

20,402,820,000

2099001344000063

30,551,057

99/37

عملیات اجرایی بخش اول طرح خط انتقال آب به مجتمع دمیگز شهرستان دیر

دیر

31,463,762,166

2099001344000067

36,612,146

99/38

انجام تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب ، خطوط انتقال تحت فشار ، ایستگاههای پمپاژ فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر گناوه

گناوه

19,603,540,829

2099001344000069

37,302,905

99/39

عملیات تکمیلی خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان

کنگان

18,702,353,520

2099001344000068

37,303,724

99/40

عملیات اجرای خطوط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر 

بوشهر

111,891,429,568

2099001344000070

37,601,174

99/41

پروژه عملیات اجرایی نوسازی شبکه توزیع آب و انشعابات نقاط پراکنده شهر آبپخش شهرستان دشتستان

دشتستان

4,917,445,915

2099001344000072

37,601,809

99/42

عملیات احداث شبکه برق فشار متوسط 20KV به طول 1200 متر در تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر

بوشهر

6,461,011,179

2099001344000073

38,381,519

99/42 تجدید

عملیات احداث شبکه برق فشار متوسط 20KV به طول 1200 متر در تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر

بوشهر

6,461,011,179

2099001344000080

41,247,499

99/43

طراحی و ساخت تاسیسات نمک زدایی از آب دریا جزیره فارسی استان بوشهر به ظرفیت 150 متر مکعب در روز به روش اسمز معکوس (RO)

جزیره فارسی

35,000,000,000

2099001344000074

38,502,540

99/44

عملیات طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان بوشهر به روش EPC

بوشهر

53,498,684,329

2099001344000075

38,502,541

99/44 تجدید

عملیات طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان بوشهر به روش EPC

بوشهر

53,498,684,329

2099001344000079

41,122,938

94/45

عملیات احداث مخازن و تاسیسات آب جزیره فارسی

جزیره فارسی

33,189,000,000

2099001344000076

38,993,899

99/46

طراحی، مشاوره، خرید تجهیزات،نصب و راه اندازی اتاق سرور شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

بوشهر

7,410,000,000

2099001344000062

39,401,810

99/47

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی، نگهداری وتعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های گناوه و دیلم

گناوه و دیلم

38,832,290,809

2099001344000081

41,734,409

99/48

خدمات آبرسانی سیار منطقه 1 استان بوشهر شامل شهرستان های بوشهر، دشتی، تنگستان، دشتستان، گناوه و دیلم، اعم از مراکز شهرستانها، شهرها و روستاهای تابعه شهرستانها و ستاد استان

استان

127,393,410,000

2099001344000078

43,345,070

99/49

خدمات آبرسانی سیار منطقه 2 استان بوشهر شامل شهرستان های کنگان، دیر، جم و عسلویه، اعم از مراکز شهرستانها، شهرها و روستاهای تابعه شهرستانها

استان

54,589,140,000

2099001344000082

43,345,735

تاریخ به روز رسانی:
1402/05/07
تعداد بازدید:
962
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal