تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
قراردادهای طرح

ردیف

شماره

شماره واگذاری

نحوه واگذاری

کد مناقصه در سامانه ستاد

تعداد شرکت کننده

موضوع

لینک قراردادها

پیمانکار

مبلغ (به ریال)

تاریخ شروع

مدت (به ماه)

تاریخ پایان

تاریخ تمدید

واحد متقاضی

شماره رهگیری سامانه قراردادها

1

20040090

1400-1009

استعلام

 

 

انجام خدمات مهندسی و مطالعات ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای طرح فاضلاب شهر عالیشهر

لینک قرارداد

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

3,900,000,000

1401/02/12

9

01/11/12

1402/08/30

معاونت فاضلاب

013VD5B0230004F

2

20010261

1400/1026 تجدید

یک مرحله ای

2000001344000090

5

عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال آب از محل اتصال آبشیرینکن 35 هزار مترمکعبی به سایت شهید ماهینی

لینک قرارداد

نیماد نیلگون پارس

108,496,968,645

1401/02/17

3

01/05/17

1401/12/07

معاونت آب

013VD5B0070003E

3

20210050

1400/1043 تجدید

یک مرحله ای

2000001344000089

1

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه اتصالات پلی اتیلن

لینک قرارداد

کوشان اتصال

25,672,562,000

1401/02/21

3

01/05/21

 

معاونت آب

013UD5B00700677

4

20010221

1400/1022 تجدید

یک مرحله ای

2000001344000065

4

عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی بتنی زمینی، ساختمان نگهبانی و سایت و محوطه سازی شهر برازجان

لینک قرارداد

لنده گستر دنا

213,281,804,685

1401/02/28

20

02/10/28

 

معاونت آب

013UD5B00700666

5

20010470

1400/1047

تک گزینه ای

2000001344000076

1

خدمات نظارت یکپارچه بر اجرای چهار پروژه آبرسانی در استان بوشهر

لینک قرارداد

مهندسین مشاور پارس جویاب

23,842,452,674

1401/03/01

20

02/11/01

 

معاونت آب

013UD5B0230061F

6

20010281

1400/1028 تجدید

یک مرحله ای

2000001344000096

5

عملیات اجرایی بخش اول طرح خط انتقال آب به مجتمع دمیگز شهرستان دیر

لینک قرارداد

سامان صدر آب

99,853,188,324

1401/03/02

8

01/11/02

1402/04/31

معاونت آب

012LD5B00700130

7

20010540

1400/1054

تک گزینه ای

2000001344000101

1

نظارت یکپارچه بر اجرای آبرسانی شرب به روستاهای استان بوشهر

لینک قرارداد

مهندسین مشاور طرح افرا

35,361,562,946

1401/03/08

30

03/09/08

 

معاونت آب

012LD5B0070018C

8

20010192

1400/1019 تجدید دوم

یک مرحله ای

2000001344000083

1

عملیات حفاری چاه‌های آب شرب در سطح شهرستان‌های استان بوشهر

لینک قرارداد

نیل آب زاینده رود

69,750,615,455

1401/03/10

10

02/01/10

1402/05/31

معاونت آب

012LD5B00700209

9

20010411

1400/1041 تجدید

یک مرحله ای

2000001344000097

2

عملیات اجرایی احداث اتاقک کلرزنی در روستاهای شهرستان جم

لینک قرارداد

اطلس گسترش کیمیا

45,501,238,049

1401/03/11

14

02/05/11

 

معاونت آب

012LD5B0070021F

10

20010361

1400/1036

یک مرحله ای

2000001344000087

3

خرید هات تپ هیدرولیکی جهت سوراخکاری به همراه پمپ هیدرولیکی و کلیه تجهیزات جانبی

لینک قرارداد

پیشگام صنعت ابزار

24,750,000,000

1401/04/01

5

01/09/01

1401/11/30

معاونت آب

014DD5B00700181

11

20120063

2006-3-1401

استعلام

 

 

عملیات اجرایی حفر، کفشکنی و آزمایش پمپاژ چاههای دستی عمیق آب شرب در شهرستان جم

                      لینک قرارداد

تولیدی صنعتی دروا

9,465,807,329

1401/04/28

3

01/07/28

 

معاونت آب

0161D5B0230007A

12

20120070

2007-1401

استعلام

 

 

اجرای پروژه تله متری ایستگاه پمپاژ فاضلاب مرکزی و اتاق کنترل شهر دیلم

لینک قرارداد

البرز میکرو سیستم

1,865,000,000

1401/04/28

14

02/06/28

 

معاونت فاضلاب

014LD5B00700302

13

20120080

2008-1401

استعلام

 

 

اجرای پروژه تله متری ایستگاه پمپاژ فاضلاب مرکزی و اتاق کنترل شهر گناوه

لینک قرارداد

البرز میکرو سیستم

1,856,000,000

1401/04/28

14

02/06/28

 

معاونت فاضلاب

014LD5B0230032F

14

20120101

2010-1-1401

استعلام

 

 

عملیات اجرایی دیوارکشی قسمتی از محوطه سایت مخزن شهر امام حسن

لینک قرارداد

زرین بنای ماهر

6,500,000,000

1401/04/28

3

01/07/28

 

معاونت آب

014MD5B0870034E

15

20110050

1401/1005

یک مرحله ای

2001001344000005

3

عملیات تکمیلی سامانه آبرسانی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهر جم

لینک قرارداد

تراوش دشت

249,321,237,576

1401/05/01

12

02/05/01

1402/09/01

معاونت آب

0161D5B02300207

16

20010540

1401/1006

تک گزینه ای

2001001344000006

1

خدمات نظارت یکپارچه تکمیل آبرسانی خطوط انتقال و شبکه توزیع شهر جم

لینک قرارداد

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان

13,530,614,248

1401/05/11

12

02/05/11

 

معاونت آب

016TD5B06A00411

17

20010241

1400/1024

یک مرحله ای

2000001344000098

1

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آبشیرینکن اخند به روش BOO در قالب خرید تضمینی آب

لینک قرارداد

آریا سازه بندر بوشهر (نوح کرمی)

33,945,000,000

1401/05/24

180

16/05/24

 

معاونت برنامه ریزی

016TD5B08700199

18

10110331

1401/1018

یک مرحله ای

2001001344000022

3

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی شهرستانهای گناوه و دیلم

لینک قرارداد

نوید گستر تلاشگران بندر گناوه

82,856,260,153

1401/06/01

12

02/06/01

 

معاونت آب

016UD5B08700033

19

20010080

1400/1008

یک مرحله ای

2000001344000099

3

تضمین خرید آب از تاسیسات نمکزدایی (آبشیرینکن) دیر در قالب BOO

لینک قرارداد

مپنا بویلر-آبراهان تواناگسترقشم

77,760,000,000

1401/07/04

180

16/07/04

 

معاونت برنامه ریزی

018PD5B00700318

20

20110220

1401/1022

یک مرحله ای

2001001344000032

6

عملیات تکمیلی خط انتقال آب و حوضچه های مسیر طرح آبرسانی به شهرستان جم

لینک قرارداد

مهندسی انرژی و سازه

336,851,136,125

1401/07/04

8

02/03/04

 

معاونت آب

018PD5B0870029D

21

20110250

1401/1025

یک مرحله ای

2001001344000035

4

عملیات تکمیلی محوطه سازی و ساختمان های تجهیزات پست های برق طرح آبرسانی به شهرستان جم

لینک قرارداد

فانوس مسکن میداف

165,818,722,359

1401/07/10

8

02/03/10

 

معاونت آب

018PD5B08700320

22

20120010

2001-1401

استعلام

 

 

انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله پایه احداث مخزن و خطوط انتقال آب ورودی و خروجی شهر امام حسن استان بوشهر و بهسازی ساختگاه به روش طرح و ساخت EPC

لینک قرارداد

مهندسین مشاور هندسه پارس

3,500,000,000

1401/08/18

4

01/12/18

1402/06/31

معاونت آب

018UD5B00700258

23

20140040

4004-1401

استعلام

 

 

انجام خدمات طراحی پایدار سازی بستر سایت 5 خط انتقال آب سیراف - جم

لینک قرارداد

مهندسین مشاور هندسه پارس - هندسه پارس کاوش

4,989,326,212

1401/11/03

4

1402/03/03

1402/06/31

معاونت آب

01CDD5B0070090C

24

20120250

2025-1401

استعلام

 

 

عملیات بهسازی و بازسازی شبکه توزیع آب روستای پهلوانکشی

لینک قرارداد

معیارکاران جنوب

7,946,012,220

1401/11/24

3

1402/02/24

 

معاونت آب

013UD5B0070014B

25

20110300

1401/1030

یک مرحله ای

2001001344000044

3

عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری و کارهای باقیمانده شبکه توزیع آب روستاهای شهرستان دشتستان

لینک قرارداد

فانوس مسکن میداف

45,628,856,706

1401/12/02

8

1402/08/02

 

معاونت آب

01COD5B06700432

26

20110281

1401/1028 تجدید

یک مرحله ای

2001001344000059

1

خرید تضمینی آب از تاسیسات نمکزدایی (آبشیرینکن) عسلویه 5000 مترمکعب در شبانه روز در قالب قراردادی BOO به مدت 15 سال

لینک قرارداد

تکاب پیشرو پویا

تعرفه

1401/12/28

180

1416/12/28

 

معاونت برنامه ریزی

013RD5B02300210


تاریخ به روز رسانی:
1402/05/10
تعداد بازدید:
1115
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal