تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو عموديمنو عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه شرکت
آرم شرکت آب و فاضلاب
اهداف شرکت
منشور اخلاقی
دانلود فایل چارت سازمانی
منشور عفاف و حجاب
ماموریت شرکت
خط مشی
چشم انداز
فعالیت شرکت
اساسنامه شرکت آبفا بوشهر
مشارکت الکترونیکی شهروندان
بیانیه ارزش های سازمانی
توافقنامه سطح خدمات
دستاوردها
ثبت شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت</span>مديريت
معرفی مدیرعامل
مدیران شهرهای تابعه
شرح وظایف مدیر عامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره یرداری و توسعه آب</span>معاونت بهره یرداری و توسعه آب
معرفی معاونت
دفتر مطالعات و بررسیهای فنی آب
دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال
دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد
دفتر سیستمهای کنترل و انرژی آب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات مشترکین و در آمد</span>معاونت خدمات مشترکین و در آمد
دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه
دفتر خدمات مشترکین
دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
امور مالی
امور پشتیبانی
امور بازرگانی
امور انبارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری</span>معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
معرفی معاونت
دفتر برنامه ریزی و بودجه
دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه
دفتر توسعه پایدار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات</span>آمار و اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار</span>آمار
آمار عملكردي سال 87
آمار عملكردي سال 88
آمار عملكردي سال 89
آمار عملكردي سال 90
آمار عملكردي سال 91
آمار عملكردي سال 92
آمار عملكردي سال 93
آمار عملكردي سال 94
آمار عملكردي سال 95
آمار عملکردی سال 96
آمار عملکردی سال 97
آمار عملکردی سال 98
آمار عملکردی سال 99
آمار عملکردی سال 1400
آمار عملکردی سال 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات شرکت</span>اطلاعات شرکت
اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها-گرفتن انشعاب آب
اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها-گرفتن انشعاب فاضلاب
فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه
اطلاعات تفصیلی هزینه کارکرد سالانه دستگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه ها</span>پروژه ها
گزارش پیشرفت پروژه های دفتر بهره وری آب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقیقات</span>تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت های تحقیقات</span>اولویت های تحقیقات
سال 1401
سال 1402
سال 1403
اعضای کمیته تحقیقات
اهداف کمیته تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
آيين نامه ها
بخشنامه ها
دستورالعمل ها
قوانين و مقررات مصوبه وزارت نيرو
تعرفه آب بها
مناقصات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">GIS</span>GIS
معرفی
نقشه راه GIS
کاربرد GIS در شرکت آب و فاضلاب
عملکرد GIS شرکت آب و فاضلاب بوشهر
دستورالعمل های GIS
اطلاعات مربوط به پروژهای GIS
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
نظرسنجی خدمات الکترونیک شرکت آبفا بوشهر
منشور اخلاقي
شناسنامه خدمات قابل ارائه
مدارك مورد نياز
مستند سازي نحوه ارائه خدمات
بروشور اطلاع رساني
برنامه توسعه سازمانهاي مردم نهاد
حقوق مردمی در سامانه دادور
دفترچه راهنمای ارباب رجوع
میز خدمت
نشریه
گزارش ثبت شماره موبایل
گزارش نظرسنجی خدمات الکترونیکی
نظر سنجی خدمات الکترونیک
خدمات دستگاه در سامانه مدیریت خدمات دولت
راهنمای خدمات مشترکین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت بحران و پدافند غيرعامل</span>مديريت بحران و پدافند غيرعامل
معرفي
آموزش و اطلاع رساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت مصرف</span>مديريت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت مصرف آب</span>مديريت مصرف آب
استفاده از تجهيزات كاهنده مصرف آب
کلیپ های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آب خاكستري</span>آب خاكستري
چرا بايد از آب استفاده مجدد بكنيم
چه تفاوتي بين آب تصفيه شده و باز چرخه آب وجود دارد؟
چگونه مي توانيم از بازچرخاني آب استفاده كنيم؟
راهکار برای صرفه جویی در مصرف آب
نصب انشعاب آب
دستورالعمل نظارت و بازرسی آبفا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفاظت ، ايمني و سلامت كار</span>حفاظت ، ايمني و سلامت كار
معرفي HSE
اقدامات انجام شده
آيين نامه ها
شعارهاي HSE
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ارتباط مردمی 122</span>سامانه ارتباط مردمی 122
آشنایی با سامانه 122
ارتباط با سامانه 122
اپلیکیشن موبایل اتفاقات 122
اطلاع رسانی قطعی آب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیانیه ها و دستورالعمل های وب سایت</span>بیانیه ها و دستورالعمل های وب سایت
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دستور العمل به روز رسانی سایت
بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات</span>مقالات
مقالات نرم افزار
پشتیبانی از افراد کم توان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادها و مناقصات</span>قراردادها و مناقصات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادها</span>قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادهای سال 1401</span>قراردادهای سال 1401
قراردادهای جاری
قراردادهای طرح
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادهای سال 1400</span>قراردادهای سال 1400
قراردادهای جاری
قراردادهای طرح
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصات</span>مناقصات
لیست مناقصات و مزایدات سال 1401
لیست مناقصات و مزایدات سال 1400
لیست مناقصات و مزایدات سال 1399
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شفافیت</span>شفافیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات کاربردی در کسب و کارها</span>اطلاعات کاربردی در کسب و کارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">موافقت نامه ها</span>موافقت نامه ها
اعتبارات استانی
اعتبارات ملی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هزینه کرد سالانه</span>هزینه کرد سالانه
صورت های مالی شرکت آبفا بوشهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادها</span>قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادهای سال 1402</span>قراردادهای سال 1402
قراردادهای جاری
قراردادهای طرح
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصات و مزایدات</span>مناقصات و مزایدات
صفحه مناقصات و مزایدات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجوزها</span>مجوزها
فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه سال 1401
فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه سال 1400
فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه سال 1402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار فروش مشترکین</span>آمار فروش مشترکین
سال 1402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار سازمانی و مدیران</span>ساختار سازمانی و مدیران
چارت سازمانی
معرفی مدیر عامل
مدیران ستادی حوزه مدیر عامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقدیرنامه ها</span>تقدیرنامه ها
سال 1403استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal