تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
99/04 تجدید دوم - خرید تجهیزات گندزدائی جهت پایداری و ارتقای کیفی آب شرب خط انتقال کوثر

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات گند زدائی جهت پایداری و ارتقای کیفی آب شرب خط انتقال کوثر به شرح مندرج در اسناد مناقصه مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان این کالا دعوت می شود که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 24/04/99 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 31/04/99 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-    شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2099001344000035

2-    محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت نقدی

3-  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1,249,000,000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

4-    محل تحویل کالا تصفیه خانه خیراباد می باشد .

5-    مدت قرارداد 4 ماه از زمان عقد قرارداد می باشد.

6-  قیمت خرید اسناد مناقصه 500,000 ریال می باشد .که باید به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 ) واریز گردد .

7-    آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 11/05/99 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) باید به صورت فیزیکی تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 11/05/99 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

8-  پاکتها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 12/05/99 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.

9-    پیشنهاد دهنده باید مالیات و عوارض را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

10-به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-            مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

12-سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

13-نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر 1 - کد پستی 7514619139

14-سایت اینترنتی شرکت : https://abfa-bushehr.ir/

15-تلفن تماس : 3164-077

 

گروه قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ندارد
مبلغ برآورد :
24970000000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1399/04/31
تاریخ آگهی :
1399/04/24
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal