تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
99/19 - خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز خود

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز خود به شرح مندرج در اسناد مناقصه مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان این کالاها دعوت می شود که از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 19/04/99 لغایت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 26/04/99 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-     شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2099001344000033

2-     محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت نقدی

3-     مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 378,000,000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

4-     کالای مورد نظر باید دارای گارانتی 3 ساله باشد .

5-     محل تحویل کالا شهر بوشهر می باشد.

6-     مدت قرارداد 3 ماه از زمان عقد قرارداد می باشد.

7-   قیمت خرید اسناد مناقصه 500,000 ریال می باشد .که باید به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 ) واریز گردد .

8-  آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 05/05/99 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) باید به صورت فیزیکی تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 05/05/99 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

9-  پاکتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 06/05/99 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.

10-  پیشنهاد دهنده باید کلیه کسورات قانونی را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

11-  به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-  مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

13-  سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

14-  نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر 1 - کد پستی 7514619139

15-  سایت اینترنتی شرکت : https://abfa-bushehr.ir/

16-  تلفن تماس : 31640000-077

 

گروه قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ندارد
مبلغ برآورد :
7559101000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1399/04/26
تاریخ آگهی :
1399/04/19
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal