تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
99/12 تجدید - عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چهار روستایی فاز دوم شهرستان گناوه

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چهار روستایی فاز دوم شهرستان گناوه را که بر اساس فهرست بهای پایه سال 99 به مبلغ تقریبی 16,946,102,230 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 5 هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز شنبه مورخ 28/04/99 لغایت ساعت 18 روز شنبه مورخ 04/05/99 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-                 شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2099001344000036

2-                 مدت اجرا : 8 ماه

3-                 دستگاه نظارت : مندسین مشاور طرح افرا

4-         قیمت خرید اسناد 1,500,000 ریال می باشد .که باید به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005) واریز گردد .

5-                 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 848,000,000 ریال  می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

6-                 محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت نقدی و اسناد خزانه اسلامی

7-                 هزینه درج آگهی در روزنامه طبق تعرفه آزاد در دو نوبت و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

8-         آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 19/05/99 می باشد .

9-         پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 20/05/99 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

10-             پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

11-             مدت اعتبار پیشنهاد قیمت باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای در صورت تمدید ضمانت نامه تا 3 ماه دیگر نیز معتبر باشد .

12-               به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13-              سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

14-              نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر 1 - کد پستی 7514619139

15-              سایت اینترنتی شرکت : https://abfa-bushehr.ir/

16-              تلفن تماس : 3164-077

 

گروه قراردادها

                                                                                     شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
آب
مبلغ برآورد :
16946102230
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1399/05/04
تاریخ آگهی :
1399/04/28
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal