تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
تجدید آگهی 98/74 - ترمیم و مرمت نوار حفاری شبکه آب شهر بوشهر

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد ترمیم و مرمت نوار حفاری شبکه آب شهر بوشهر را که بر اساس فهرست بهای پایه سال 98 به مبلغ تقریبی 7.995.664.591 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای گواهی احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته راه و ترابری و حداقل پایه 5 هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 8/11/98 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 14/11/98 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-                 شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000143

2-                 محل اجرا : شهرستان بوشهر

3-                 مدت اجرا : 6 ماه

4-         قیمت خرید اسناد 500,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

5-                 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 433,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

6-                 محل تامین اعتبار : منابع داخلی شرکت - ماده 11 به صورت نقدی

7-                 هزینه درج آگهی و تجدید آگهی در روزنامه طبق تعرفه آزاد در چهار نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

8-         رعایت بارگذاری گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه در پاکت « ارزیابی کیفی » و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاری تکمیل شده ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، گواهی ارزش افزوده ( در صورت شمول ) و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت « ج » الزامی می باشد .

9-         آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 29/11/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 29/11/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

10-              پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/11/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

11-             مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بایستی تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

12-               به پیشنهادهای مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13-              سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
راه و ترابری
مبلغ برآورد :
7995664591
محل تامین اعتبار :
منابع داخلي
مهلت خرید اسناد :
1398/11/14
تاریخ آگهی :
1398/11/08
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal