تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
خرید خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات فاز 3 (نظارت عالیه و کارگاهی) پروژه های شبکه توزیع آب شهرستان های کنگان ، عسلویه ، جم ، دیر ، دشتی و تنگستان و تهیه نقشه های به روز شبکه توزیع آب شهرها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ث/42986ک مورخ 1/10/88 مشاورانی را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تاسیسات آب و فاضلاب و حداقل پایه 1 احراز صلاحیت شده اند ، در چار چوب ضوابط آیین نامه جهت انجام مطالعات فاز 3 ( نظارت عالیه و کارگاهی ) پروژه های شبکه توزیع آب شهرستان های کنگان ، عسلویه ، جم ، دیر ، دشتی و تنگستان و تهیه نقشه های به روز شبکه توزیع آب شهرها ارزیابی کیفی نماید .

بدینوسیله از مشاوران واجد شرایط دعوت می شود از ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 3/2/98 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 5/2/98 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و این شرکت پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد . ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی ، وجهی دریافت نخواهد شد .

توضیحات :

-         شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000007

-         آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ساعت 17 روز شنبه مورخ 14/2/98 می باشد .

 

 

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
تاسیسات آب و فاضلاب
مبلغ برآورد :
24727329049
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1398/02/05
تاریخ آگهی :
1398/02/03
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal