تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران شماره 51/97 انجام پروژه بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر بوشهر

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ث/42986ک مورخ 1/10/88 مشاورانی را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تاسیسات آب و فاضلاب و حداقل پایه 1 احراز صلاحیت شده اند ، در چار چوب ضوابط آیین نامه جهت انجام پروژه بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر بوشهر ارزیابی کیفی نماید .

بدینوسیله از مشاوران واجد شرایط دعوت می شود از ساعت 17 صبح روز دوشنبه مورخ 20/12/97 لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 22/12/97 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و این شرکت پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد . ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی ، وجهی دریافت نخواهد شد .

توضیحات :

-         شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000107

-         آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 18/1/98 می باشد .

 

 

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
تاسیسات آب و فاضلاب
مبلغ برآورد :
17161200000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/22
تاریخ آگهی :
1397/12/20
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal