تغییر سایز متن
-
+
رونق تولید
«آگهی فراخوان عمومی شماره 50/97» انجام عملیات بهره برداری از سامانه آب شیرین کن به ظرفیت اسمی تولید 2500 مترمکعب در شبانهروز شهر سعدآباد

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد انجام عملیات بهره برداری از سامانه آب شیرین کن به ظرفیت اسمی تولید 2500 مترمکعب در شبانه­روز شهر سعدآباد را به شرح ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای گواهی صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب شرب در پایه 4 هستند که از ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 19/12/97 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 28/12/97 جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات:

1-     شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000102

2-     مبلغ تقریبی برآورد : 6,846,500,400 ریال

3-     مدت اجرا : یک سال شمسی

4-     محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت نقدی

5-     قیمت خرید اسناد مناقصه 300،000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره ی 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و فیش واریزی آن همراه با درخواست شرکت در مناقصه تحویل گردد.

6-     مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 343.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه ی بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

7-     هزینه ی درج آگهی در دو نوبت و در سامانه ستاد به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.

8-     رعایت قرار دادن ضمانت نامه ی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت «الف»، اسناد دریافتی از کارفرما، مستندات خواسته شده، اساسنامه ی شرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه ی رسمی (مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز)، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز (در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن)، گواهی صلاحیت خواسته شده معتبر ، گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت «ب» و پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت «ج» الزامی است.

9-     آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 28/1/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 28/1/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

10- پاکت های مناقصه در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 2/2/98 گشوده خواهد شد. حضور یک نفر به عنوان نماینده ی شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها بلامانع می باشد.

11- کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضای مجاز و تعهد آور برسد.

12- مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

13-  به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب شرب
مبلغ برآورد :
6846500400
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/28
تاریخ آگهی :
1397/12/19
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal