تغییر سایز متن
-
+
رونق تولید
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران شماره 43/97 خرید خدمات مشاوره انجام پروژه مطالعات فاز 3 ( نظارت عالیه و کارگاهی ) خطوط انتقال آب استان

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ث/42986ک مورخ 1/10/88 مشاورانی را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تاسیسات آب و فاضلاب و حداقل پایه 3 احراز صلاحیت شده اند ، در چار چوب ضوابط آیین نامه جهت انجام پروژه مطالعات فاز 3 ( نظارت عالیه و کارگاهی ) خطوط انتقال آب استان ارزیابی کیفی نماید .

بدینوسیله از مشاوران واجد شرایط دعوت می شود از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 13/12/97 لغایت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 16/12/97 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و این شرکت پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد . ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی ، وجهی دریافت نخواهد شد .

توضیحات :

-         شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000099

-         آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 23/12/97 می باشد .

 

 

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
تاسیسات آب و فاضلاب
مبلغ برآورد :
8428041164
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/16
تاریخ آگهی :
1397/12/13
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal