تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
«تجدید 2 آگهی فراخوان عمومی شماره 15/97» احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی شهر بوشهر قسمت اول - ( منطقه بهبهانی و قسمتی از محله کوتی )

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی شهر بوشهر قسمت اول - ( منطقه بهبهانی و قسمتی از محله کوتی ) را که بر اساس فهرست بهای پایه سال 97 به مبلغ تقریبی 71,716,489,512 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 5 هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز شنبه مورخ 11/12/97 تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 25/12/97 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-                  شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000095

2-                  قیمت خرید اسناد 500,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

3-                  مدت اجرا : 10 ماه

4-                  محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی – اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزا 718 و سررسید سال 1400

5-                  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2,935,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

6-                  هزینه درج آگهی در شش نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

7-                  رعایت قرار دادن اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه در پاکت ارزیابی کیفی و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرین سال مالی ، گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت « ج » الزامی می باشد .

8-                  آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 24/1/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

9-                  پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 25/1/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

10-              پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

11-               کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

12-              مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

13-                به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

14-               سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

دفتر قراردادها

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
آب
مبلغ برآورد :
71716489512
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1397/12/25
تاریخ آگهی :
1397/12/11
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal